ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี
เลขที่ 7 หมู่ 1, ถนนแปลงประดิษฐ์, ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา, 90160
เบอร์โทรศัพท์ +6674-371-444 (074-371-444)
อีเมล์ sasuknatavee@gmail.com,info@43.229.77.198