หน่วยงานในสังกัด

รพ.สต.ปลักหนู

รพ.สต.วังไทร

รพ.สต.ลำพด

รพ.สต.เกาะจง

รพ.สต.ท่าประดู่

รพ.สต.ทับช้าง

รพ.สต.บ้านใหม่

รพ.สต.วังบวบ

รพ.สต.ทุ่งข่า

รพ.สต.บ้านทุ่ง