คุณคือวงใด


คุณคือวงใด
ลองดูภาพ แล้วตอบคำถามผมดูสิ
1.ขึ้นลิฟท์เดียวกับผู้ติดเชื้อ
2.เป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกับผู้ติดเชื้อ
3.ทำงานในออฟฟิศเดียวกับผู้ติดเชื้อ
4.เป็นภรรยาของสามีที่ไปเที่ยวผับและมีผู้ติดเชื้อ
5.สามีติดเชื้อ ส่วนเราเป็นภรรยา
ลองตอบดูสิครับ A B C หรือD
Trick : คำว่าสัมผัส คือสัมผัสใกล้ชิด หายใจร่วมกันเกิน5นาที โดยไม่สวมmask หรืออยู่ในอากาศเดียวกันเกิน15 นาที เช่น รถตู้ เครื่องบิน รถโดยสาร ออฟฟิศ